Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hangi Durumlarda İşlenir?

Kişisel veriler genel ve özel nitelikli veriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve bu veri türleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 2 farklı başlık altında incelenmektedir. Genel nitelikli veriler, özel nitelikli verilerin kapsamadığı her veriyi ifade ederken özel nitelikli veriler kişilerin mahremiyetiyle ilgili hassas veriler olarak ifade edilebilir.

6698 sayılı Kanuna göre kişilerin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek üyelikleri, vakıf üyelikleri, sendika üyelikleri, sağlık bilgisi, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik / genetik verileri gibi bir çok veri özel nitelikli kişisel veriler olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca kişilerin açık rızası ile işlenebilmektedir fakat KVKK özel nitelikli kişisel verileri kendi içinde ayırmış ve bazı durumlarda kişinin açık rızası olmadan, sınırlı olarak kişilerin özel nitelikli verilerini işlemenin önünü açmıştır.

Özel Nitelikli Veriler Hangi Durumlarda İşlenebilir?

Özel nitelikli kişisel veriler, bir diğer adıyla hassas nitelikli veriler, kişilerin toplum içindeki kişilerin zarar görmesine ya da ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olma riski taşıyan verilerdir. Kanun bu verileri kişilerin mahremiyetini sağlamak için koruma altına almıştır. Ancak bazı durumlarda, bu hassas veriler kişinin açık rızası olmadan da işlenebilmektedir.

Bu durumlar KVKK’da şu şekilde özetlenmiştir:

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla, sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca işlenebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan her türlü yazı ve içeriğin tüm hakları Efilli Yazılım’a aittir. Kaynak gösterilse veya aktif link verilse dahi yazı, ses, video gibi her türlü içeriğin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz ve değiştirilemez

Gelişmelerden Haberdar Olun
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.