KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - İletişim

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Efilli Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.  

https://efilli.com/ (“Website” yada “İnternet Sitesi”) internet sitesi üzerinden iletişim yada “bize ulaşın” butonu üzerinden tarafımıza görüş, şikayet ve taleplerinizi iletmeniz halinde ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

İlgili alanda talep edilen veriler: Ad Soyad, Email Adresiniz, Telefon numarası

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Websitedeki ürüne ilişkin soru, görüş yada şikatyetinizi yada ürünlere dair ön bilgilendirmede bulunabilmek ve satın almadan önce müşterimize ürün hakkında deneyim kazandırabilmek adına ürüne dair bilgilendirmede bulunabilmek amacıyla bu buton üzerinden hizmet sunulmaktadır. Bu taleplerin sıraya alınması ve kullanıma sunulması için veri işleme amaçları şu şekildedir:İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmekElektronik posta ile eser konumundaki bilgisayar programı formatındaki ürün ile ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıylaDolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıylaHizmetleri güvenli bir şekilde yürütmekMüşteri ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemekTeknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmekamaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Erzene Mah. Ankara Cad. Ebiltem No: 172 /14 Bornova/ İzmir adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada[email protected]adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.