Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller

Kişisel veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından birçok amaçla toplanılabildiği gibi, birçok gereklilik doğrultusunda da imha edilebilmektedir. 6698 Sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin imhasını gerektiren haller açıkça belirtilmiştir.

Kişisel veriler, KVKK’ya göre 3 farklı yol ile imha edilebilmektedir. Bu yollar; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesidir.

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi iken, kişisel verilerin anonimleştirilmesi ise kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin imhası için, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespit edilmesi ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre bahsedilen yöntemlerle tek tek yok edilmesi gerekir.

KVKK’ya göre kişisel verilerin imhasını gerektiren haller şunlardır:

  • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
  • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
  • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
  • İlgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
  • Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
  • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu haller kapsamında kişisel verilerin imhasını gerçekleştirmeyen veri sorumluları Kanun kapsamında birçok yaptırımla karşılaşabilmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan her türlü yazı ve içeriğin tüm hakları Efilli Yazılım’a aittir. Kaynak gösterilse veya aktif link verilse dahi yazı, ses, video gibi her türlü içeriğin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz ve değiştirilemez

Gelişmelerden Haberdar Olun
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.