KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı

Devlet destekleri serisi'nin ilk yazısında kosgeb, tübi̇tak ve t. C ticaret bakanlığı desteklerini listelemiştik. Serinin devamında en çok merak edilen desteklere yakından bakacağız.

Bu yazıda, kosgeb ar-ge i̇novasyon destek programı'nı ana hatlarıyla açıklayacağız. Başlamadan önce, bu tür destekleri almak için kapsamlı araştırmalar yapılması ve tüm maddelerin ayrıntılarıyla okunması gerektiğini hatırlatalım. En sık sorulan soruların cevaplarını, madde 6 ve madde 9'da belirtildiği şekilde aşağıda açıkladık. Faydalı olmasını diliyoruz.

Hangi Projelere Destek Verilir?

Madde 6- bu program ile, i̇şletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. Konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Ar-ge i̇novasyon destek programı'na başvurmak için kobi̇ bilgi sistemi üzerinden doldurulan form ekleriyle birlikte sisteme yüklenir ve başvuru onaylanır.

Başvuru kurul ve görüş veren öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

 • proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,
 • projenin ar-ge/inovasyon yönü,
 • projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
 • projenin sağlayacağı katma değer,
 • proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb. ,
 • oecd tarafından hazırlanan oslo ve frascati kılavuzları.

Bu kriterlere göre değerlendirilen proje 100 üzerinden en az 60 puan aldığı takdirde destek verilir. Ret cevabı alan proje sahiplerinin, öğrenme tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde yalnız 1 kez itiraz etme hakkı vardır.
Ar-ge ve i̇novasyon programında proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre kurul belirler. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Ne Tür Destekler Verilir?

(madde 9)
i̇şlik (ofis) / kira desteği
– kosgeb, tekmer'de yer bulunuyorsa proje süresi boyunca kullanılmak üzere işletmeye buradan bir ofis tahsis eder. Bu ofis, i̇şletme kurma sürecinde adres olarak gösterilebilir. Ofis desteği her projeye yalnızca 1 kez verilir, proje bitiminden sonra 30 gün içinde ofisi tahliye etmek gerekir.
– 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak, başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde i̇şletmesini kuran girişimcilere, geri ödemesiz kira desteği verilir.

Desteğin limitleri (stopaj ve ortak giderler hariç) net kira bedeli üzerinden;

 • teknopark içindeki bir ofis için aylık 1.250 tl'ye kadar, toplamda 30.000 tl'dir.
 • teknopark haricinde bir yerden kiralanan ofis için aylık 1.000 tl'ye kadar, toplam 24.000 tl'dir.
 • makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

i̇şletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.

Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) tl, geri ödemeli 300.000 (üç yüz bin) tl olmak üzere toplam 450.000 (dört yüz elli bin) tl'dir.

Personel gideri desteği
personel gideri desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek yerli veya yabancı uyruklu personel için sağlanır.

Personel giderleri için net ücret üzerinden aylık:

 • lisans bölümlerinden bir yıl içinde mezun olabilecek öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) tl,
 • lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) tl,
 • yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) tl ve
 • doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) tl olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) tl geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari geçim i̇ndirimi, ikramiye, prim vs. Ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beş yüz) tl olmak üzere, üst limitler dâhilinde personel gideri desteğinden yararlandırılır. (şartlar için bkz: kosgeb araştırma-geliştirme, i̇novasyon ve endüstriyel uygulama destek programı uygulama esasları, md. 9.3 (4) )

Proje Geliştirme Desteği
proje geliştirme desteği kapsamında aşağıdaki başlıklarda destekler verilmektedir:

 • proje danışmanlık desteği (üst limit: 25.000 tl)
 • eğitim desteği (üst limit: 10.000 tl)
 • sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği (20.000 tl)
 • proje tanıtım desteği (üst limit: 5.000 tl)
 • yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik i̇şbirliği ziyareti desteği (üst limit: 15.000 tl; her yurtiçi 1.000, her yurtdışı 3.000)
 • test-analiz ve belgelendirme desteği (üst limit: 25.000 tl) (bu desteklerin detaylı açıklamaları için bkz: kosgeb araştırma-geliştirme, i̇novasyon ve endüstriyel uygulama destek programı uygulama esasları, md. 9.4. )

Başlangıç Sermayesi Desteği
bu destek, girişimcilerin i̇şletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir. Geri ödemesiz 20.000 tl'ye kadar destek verilir. Detayları için kosgeb araştırma-geliştirme, i̇novasyon ve endüstriyel uygulama destek programı uygulama esasları'nı inceleyiniz. )

Destek alana kadarki süreç hakkında en çok merak edilen konuları açıklamaya çalıştık. Merak ettiklerinizi her zaman bizimle paylaşabilirsiniz. Bize ulaşın!

Kosgeb araştırma-geliştirme, i̇novasyon ve endüstriyel uygulama destek programı hakkında en doğru ve detaylı bilgi için lütfen uygulama esasları'nı inceleyin.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere!

Yasal Uyarı: Yayınlanan her türlü yazı ve içeriğin tüm hakları Efilli Yazılım’a aittir. Kaynak gösterilse veya aktif link verilse dahi yazı, ses, video gibi her türlü içeriğin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz ve değiştirilemez.

Gelişmelerden Haberdar Olun
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.