Veri Bilimi

Veri Bilimi Serisi #5: Apache Spark Nedir?

Büyük Veri’yi işlemek için kullanılan projelerin bir diğeri, Apache Spark. Birçok kaynakta Spark’ı...

Veri Bilimi Serisi #4: Apache Hadoop

Büyük Veri ve işlenmesi konusunda daha önce bazı yazılar paylaşmıştık. Büyük Veri’yi analiz etmek...